GezondSeksueelGedragRJ

duurzaam verbeteren van professioneel handelen

Home

Seksualiteit gaat ons allen aan, maar we vinden het vaak lastig dit met elkaar te bespreken. Seks kan leuk en opwindend zijn, maar ook vervelend, moeilijk en soms zelfs afschuwelijk.

Het onderzoek van de commissie-Samson toonde aan dat:

  • kinderen in de residentiële jeugdzorg (RJ) vaker slachtoffer zijn van
    seksueel misbruik dan andere leeftijdsgenoten;
  • het zowel misbruik door medewerkers als door groepsgenoten betreft;
  • dat een groot deel van het seksueel misbruik onopgemerkt blijft;
  • dat groepsleiders het lastig vinden om seksualiteit bespreekbaar te maken.

Ook deze kwetsbare groep kinderen en jongeren in de residentiële jeugdzorg moet zich op seksueel gebied op een veilige manier kunnen ontwikkelen, met aandacht voor hun wensen en grenzen. Daarvoor zijn handelingsbekwame professionals nodig.

Het Vlaggensysteem voor de residentiële jeugdzorg, afgekort als Vlaggensysteem RJ, helpt seksualiteit en seksueel gedrag in de RJ bespreekbaar te maken, zowel met jongeren als met ouders en collega’s. Op deze website is niet alleen beschikbare kennis gebundeld, maar zijn ook handvatten, voorbeelden en tools voor professionals, docenten, studenten en beleidsmakers samengebracht. De inhoud van de website  is samengesteld door een consortium bestaande uit Movisie, Rutgers, TNO, Accare en Avans Hogeschool. Om deze website een kennis- en inspiratiebron te laten zijn nodigen wij iedereen van harte uit bij te dragen aan het project en deze website.