GezondSeksueelGedragRJ

duurzaam verbeteren van professioneel handelen

Geslaagd slotcongres!

Onder grote belangstelling vond op 6 april jl. het slotcongres plaats.  Voor een korte impressie en presentaties klik hier.