GezondSeksueelGedragRJ

duurzaam verbeteren van professioneel handelen

Implementeren

Hier vindt u informatie om het thema gezond seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg succesvol te kunnen implementeren in de organisatie.

Implementeren is reflecteren, Evidenced based werken en de implementatie van interventies in de jeugdzorg (2011)
Auteur: dr. L. Boendermaker
In deze publicatie gaat Boendermaker in op de stelling: Implementatie van interventies in de jeugdzorg heeft gevolgen voor het handelen van professionals, voor organisaties en daarmee ook voor de opleiding.