GezondSeksueelGedragRJ

duurzaam verbeteren van professioneel handelen

Trainen

Werken met het Vlaggensysteem vraagt training. Zowel voor wat betreft het toepassen van de methodiek als voor wat betreft het reageren op vragen over seksualiteit, en experimenteer- of grensoverschrijdend gedrag van jongeren.

Werken met het vlaggensysteem
Incompany training van Movisie gericht op het toepassen van het Vlaggensysteem. Aan de orde komen vragen als: Wanneer gaat gezond seksueel experimenteergedrag over in licht of zelfs zwaar grensoverschrijdend gedrag? Hoe reageer je op seksueel gedrag van kinderen en jongeren? En hoe leer je ze wat wel en niet oké seksueel gedrag is?

Train-de-trainer Werken met het Vlaggensysteem
In deze train-de-trainer leert u professionals te stimuleren en te ondersteunen bij het gebruik van het Vlaggensysteem. Voor gedragswetenschappers, hulpverleners, beleidsmakers en andere professionals die de training Werken met het Vlaggensysteem hebben gevolgd en deze willen overdragen aan collega’s en hierop beleid willen ontwikkelen. Meer informatie over trainingen en kwaliteitsborging.