GezondSeksueelGedragRJ

duurzaam verbeteren van professioneel handelen

Uitgelicht

Binnen het project Gezond seksueel gedrag RJ zijn drie kerngroepen actief op het gebied van onderzoek, onderwijs en ontwikkeling. Hier zetten we mensen in de spotlight die in relatie tot het project iets speciaals hebben gedaan.

Carmen van Heel, Teske de Graaf, Simone van Haren, Charlotte de Jong en Vivianne Jansen
Zij studeerden in 2014 af aan de opleiding hbo Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan Avans Hogeschool, Breda. In opdracht van het project verrichtte zij verkennend onderzoek naar wat de wensen en behoeften van jongeren binnen de residentiële jeugdzorg (RJ) zijn voor wat betreft het bespreekbaar maken van seksualiteit, en in hoeverre de (toekomstig) professional daaraan tegemoet kan komen. In een inspirerend audiofragment vertellen de studenten kort hun ervaringen en geven zij interessante tips voor professionals en studenten.