GezondSeksueelGedragRJ

duurzaam verbeteren van professioneel handelen

Versterken beleid

Hier vindt u informatie die helpt om binnen een residentiële jeugdzorgorganisatie vorm te geven aan gezond seksueel gedrag bij 12-18 jarigen.

Visie op een effectieve implementatie van het Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg. Deze notitie is bedoeld voor bestuurders in de jeugdzorg. Observaties uit de praktijk worden afgewisseld met resultaten uit onderzoek en andere bronnen.

Daarom is Accare zo succesvol
Interview met Peter Dijkshoorn, raad van bestuur van Accare. Deze organisatie voor kinder- en jeugdpsychiatrie wil niet werken met protocollen en regels maar met een transparant en duidelijk normenkader dat door de hele organisatie gedragen wordt. Het beleid is ingesteld op het versterken van de aanspreekcultuur: niet vanuit beheersing sturen, maar vanuit een lerende houding. (Interview uit Movisies, februari 2013)

Openheid en seksualiteit in de residentiële jeugdzorg
Filmimpressie van een workshop over het afschaffen van regels en het daardoor ook op een andere manier van kijken naar seksualiteit. Deze workshop werd gegeven door van Laura van der Weg van Accare, tijdens het symposium ‘Gezond seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg bevorderen. Hoe kan toepassing van het Vlaggensysteem RJ daarbij helpen?’ op 22 november 2013 bij Avans Hogeschool.