GezondSeksueelGedragRJ

duurzaam verbeteren van professioneel handelen
Laden Evenementen

Agenda

Symposium Seksueel Gedrag in de Residentiële Jeugdzorg: doorontwikkeling Vlaggensysteem RJ

6 februari 2015 | 12:00 - 17:00

Het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool organiseert in samenwerking met haar partners Movisie, TNO, Rutgers WPF en Accare op vrijdagmiddag 6 februari 2015 het tweede symposium in het kader van het Raak-Pro project ‘Gezond seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg: duurzaam verbeteren van professioneel handelen’. Door middel van lezingen en diverse workshops informeren wij u over de stand van zaken van het project en betrekken wij u bij de doorontwikkeling van het Vlaggensysteem voor de residentiële jeugdzorg. Het Vlaggensysteem (ontwikkeld…

Find out more »

Lunchlezing ‘bespreekbaar maken van seksualiteit in het onderwijs’

21 mei 2015 | 12:15 - 13:45

Hoe ervaren derdejaarsstudenten het praten over seksualiteit met zowel jongeren als professionals tijdens hun stage? Hoe kijken vierdejaarsstudenten naar het onderwijs, is er voldoende aandacht besteed aan seksualiteit en het bespreekbaar maken hiervan tijdens hun studie? En welke competenties moeten docenten hebben om hiermee in het onderwijs aan de slag te kunnen? Een zestal afstudeerders bij het project Vlaggensysteem RJ doet hier momenteel onderzoek naar. Tijdens de lunchlezing zullen zij de resultaten van hun onderzoek presenteren. Aanmelden voor deze bijeenkomst…

Find out more »

Studiedag docenten themacompetentie seksualitiet HSS

28 januari 2016 | 12:30 - 17:00

  Het Hoger Onderwijs in het sociale domein is in beweging. Onder invloed van het visiedocument “Meer van Waarde” zijn veel HBO instellingen bezig hun curricula te herzien. Dit is een goed moment om ervoor te zorgen dat ook de themacompetentie seksualiteit – nu al verplicht in het uitstroomprofiel jeugdzorgwerker- stevig verankerd wordt. Het project “Gezond Seksueel Gedrag in de RJ” (Vlaggensysteem RJ) wil daaraan een bijdrage leveren. Op een landelijke studiemiddag voor docenten, onderwijsontwikkelaars en leden van onderwijscommissies is…

Find out more »

Symposium Vlaggensysteem RJ; Halverwege de Pilot

21 april 2016 | 13:00 - 17:00

Het consortium bestaande uit Avans Hogeschool, Movisie, TNO, Rutgers en Accare organiseert op 21 april 2016 het derde symposium in het kader van het Raak-Pro project ‘Gezond seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg’. Ervaringen van groepsleiders in het werken met het Vlaggensysteem RJ, eerste resultaten uit het lopende onderzoek naar de proefimplementatie en de doorontwikkeling van het Vlaggensysteem voor specifieke doelgroepen komen aan bod. In de deelsessies spreken experts o.a. over aandachtspunten bij de seksuele ontwikkeling en het seksuele gedrag…

Find out more »

Slotcongres Vlaggensysteem RJ

6 april 2017

Het Vlaggensysteem voor de Residentiële Jeugdzorg is klaar! Vijf jaar na het rapport van de commissie Samson over seksueel misbruik in de residentiële jeugdzorg, ligt er nu een methode die instellingen helpt het probleem adequaat aan te pakken. Het eerste exemplaar van het Vlaggensysteem RJ wordt tijdens het slotcongres overhandigd aan André Rouvoet, voormalig minister Jeugd en Gezin. Gedurende vier jaar hebben experts van Movisie, Rutgers, TNO, Accare en Avans Hogeschool zich samen met een grote groep praktijkprofessionals ingezet voor…

Find out more »