GezondSeksueelGedragRJ

duurzaam verbeteren van professioneel handelen

De fundamenten onder het project
Gezond seksueel gedrag RJ

De noodzaak van het project Gezond seksueel gedrag RJ bouwt voort op een aantal commissies, onderzoeken en rapporten:

Eindrapport commissie-Samson
Op 8 oktober 2012 brengt de commissie-Samson het rapport ‘Omringd door zorg, toch niet veilig’ uit. De commissie-Samson stelt vast dat jongeren die onder verantwoordelijkheid van de overheid in de jeugdzorg worden geplaatst onvoldoende beschermd worden tegen seksueel misbruik. Het betreft zowel misbruik door medewerkers van de jeugdzorgorganisaties als door groepsgenoten. Een groot deel van het seksueel misbruik blijft onopgemerkt. Lees hier de samenvatting van het rapport.

Rapport Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg
Als concreet vervolg op het rapport van de commissie-Samson treft Jeugdzorg Nederland (JN) maatregelen die het risico van seksueel misbruik moeten tegengaan. Er is een onafhankelijke commissie ingesteld die het Kwaliteitskader van JN beoordeelt en vaststelt. Met dit kwaliteitskader legt de sector zichzelf concrete en scherpe normen op met betrekking tot de veiligheid van de aan haar toevertrouwde jeugdigen. De Commissie Kwaliteitskader Voorkomen Seksueel Misbruik in de Jeugdzorg staat onder voorzitterschap van André Rouvoet.