GezondSeksueelGedragRJ

duurzaam verbeteren van professioneel handelen

Jongeren in de residentiële jeugdzorg

Publicaties en video’s over jongeren in de RJ in relatie tot (on)gezond seksueel gedrag.

Adolescents who sexually abuse and residential accommodation: issues of risk and vulnerability (2002)
Auteurs: Lorraine Green en Helen Masson.
In deze publicatie gaan Green en Masson in op de achtergrond van jongeren in de residentiële jeugdzorg in relatie tot seksueel misbruik. Zij laten o.a. zien dat zowel plegers als slachtoffers bij elkaar geplaatst worden en dat professionals vaak op een inadequate manier met dit thema omgaan.

Dr. Lorraine Green, University of Nottingham, vertelt over jongeren in de RJ in relatie tot seksueel gedrag en het handelen van professionals.
Deze opname is gemaakt tijdens het symposium ‘Gezond seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg bevorderen. Hoe kan toepassing van het Vlaggensysteem RJ daarbij helpen?’ op 22 november 2013.


Bekijk hier de hele impressie van het symposium.

Straks gaan de jongens naar de kamer van de meisjes
Artikel in Vrij Nederland (2014) waarin onder andere casussen beschreven worden van jongeren in de RJ in relatie tot met name ongezonde seks. Bovendien wordt een discussie opgeworpen over de (on)veiligheid van jongeren in gemengde leefgroepen. Dit artikel heeft geleid tot Kamervragen.

Casussen

Roxanne (16)

“Eerlijk gezegd wist ik ook niet meer zo goed wat nou normaal en wat niet normaal was. Dat kwam door wat er in mijn jeugd was gebeurd.” Lees meer

Asma (17)

“Sommige meisjes waren heel makkelijk mee te lokken, ze deden alles wat de jongens wilden. Ik durfde dat niet aan de leiding te vertellen.” Lees meer

Alice (17)

“Als ik met een stoned hoofd terugkwam op de groep hoopte ik dat ze zeiden: nu willen we weten wat er echt aan de hand is. Ze vroegen wel hoe het ging, maar ze vroegen nooit door.” Lees meer