GezondSeksueelGedragRJ

duurzaam verbeteren van professioneel handelen

Afstudeeronderzoeken

Afstudeeronderzoeken van hbo-studenten.

Jansen, K. (2017). De residentiële jeugdzorg en het bespreekbaar maken van seksueel gedrag. Onderzoek naar ervaringen van professionals in de RJ m.b.t bespreekbaar maken van seksueel gedrag met jongeren tussen 12 en 18 jaar.

Koenen, D. (2017). Competenties seksualiteit jeugd verwerven in derdejaarsstage? Onderzoek naar mogelijkheden voor derdejaarsstudenten om in hun stage in de residentiële jeugdhulp competenties te verwerven omtrent seksueel gedrag bij jongeren.

Adriaans, K. (2016). Let’s talk about sex. Een onderzoek middels Q-methodologie naar de competenties die docenten van de Academie voor Sociale Studies in Breda belangrijk vinden bij het bespreekbaar maken van seksualiteit in lessituaties.

Engelen, N. van (2016). Let’s talk about sex. Een onderzoek naar de handelingsverlegenheid van professionals in de residentiële jeugdzorg omtrent het thema seksualiteit.

Jansen, N. (2016) Bespreekbaar maken van seksualiteit in het hoger onderwijs. Onderzoek middels Q-methodologie naar de competenties die docenten van de Academie voor Sociale Studies in ‘s-Hertogenbosch belangrijk vinden bij het bespreekbaar maken van seksualiteit in lessituaties.

Kerckhoven, L. van (2016)  Het bespreekbaar maken van seksueel gedrag. Onderzoek middels Q-methodologie naar de belevingen van professionals in de residentiële jeugdzorg omtrent het bespreekbaar maken van seksueel gedrag met jongeren.

Asseldonk, A.L. van. (2015) Onderwijs m.b.t. bespreekbaar maken (on) gezond seksueel gedrag. Ervaringen van derdejaars studenten Social Studies.

Bersselaar, B. van den (2015) Lesgeven over (on)gewenst seksueel gedrag in het HBO

Gorkum, D. van (2015) 150625  Kwaliteit onderwijs m.b.t. seksualiteit en seksueel (on)gezond gedrag. Onderzoek naar ervaringen van vierdejaars studenten Social Studies.

Linger, I. (2015) Seksueel gezond & ongezond gedrag. Onderzoek naar ervaringen van derdejaars studenten Social Studies in het waarnemen, signaleren en bespreekbaar maken van seksueel gedrag.

Merkx, A. (2015) Seksualiteit van de clënt als onderwerp in HBO

Heel, C. van, Graaf, T. de, Haren, S. van, Jansen, V., & Jong, Ch. de. (2014) Het bespreekbaar maken van seksualiteit. Hoe je als (toekomstig) professional tegemoet kunt komen aan de wensen en behoeften van jongeren binnen de residentiële jeugdzorg. Samenvatting onderzoek