GezondSeksueelGedragRJ

duurzaam verbeteren van professioneel handelen

Onderzoeksresultaten project
Gezond seksueel gedrag RJ

Rapportage implementatie- outcome- en tevredenheidsonderzoek 

Deze rapportage geeft de resultaten weer van het onderzoek naar de implementatie, het gebruik, de waardering en doelrealisatie van het Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg gedurende de proefimplementatie in twaalf instellingen voor residentiële jeugdzorg in de periode juni 2015 tot en met oktober 2016.