GezondSeksueelGedragRJ

duurzaam verbeteren van professioneel handelen

Beleid in residentiële jeugdzorgorganisaties

Hier vindt u publicaties die inzicht geven in het handelen van organisaties in de RJ. De publicaties kunnen gaan over beleid en/of de cultuur binnen een organisatie ten aanzien van seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Rapport Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg
Als concreet vervolg op het rapport van de commissie-Samson treft Jeugdzorg Nederland (JN) maatregelen die het risico van seksueel misbruik moeten tegengaan. Er is een onafhankelijke commissie ingesteld die het Kwaliteitskader van JN beoordeelt en vaststelt. Met dit kwaliteitskader legt de sector zichzelf concrete en scherpe normen op met betrekking tot de veiligheid van de aan haar toevertrouwde jeugdigen. De Commissie Kwaliteitskader Voorkomen Seksueel Misbruik in de Jeugdzorg staat onder voorzitterschap van André Rouvoet.