GezondSeksueelGedragRJ

duurzaam verbeteren van professioneel handelen

Seksuele ontwikkeling

Belangrijke publicaties over de seksuele ontwikkeling van jongeren.

Grootschalig onderzoek naar seksuele ontwikkeling van jongeren
Binnen het project STARS (Studies on Trajectories of Adolescent Relationships and Sexuality) werkten adolescentieonderzoekers van de Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen samen. De onderzoekers wilden een manier vinden om adolescenten optimaal te begeleiden naar een gezonde en positieve seksuele ontwikkeling. Daartoe zijn ze op zoek gegaan naar het antwoord op de vraag hoe de relationele en seksuele ontwikkeling van jongeren zich ontwikkelt tijdens de adolescentie. Waarom heeft het ene kind al verkering, terwijl het andere nog nooit verliefd is geweest? En zijn er daarbij verschillen tussen jongens en meisjes? Vijftien wetenschappers onderzochten gedurende vier jaar de seksuele ontwikkeling van 1300 jongeren. Lees meer

Van alle leeftijden
Auteur: Hanneke de Graaf
Deze publicatie biedt een helder overzicht van de wetenschappelijke kennis over de seksuele levensloop. Het biedt een kennisbasis om gezonde seksuele ontwikkeling van jong tot oud te stimuleren. De publicatie is gratis te downloaden.

Factsheet Rutgers (2014)
Een factsheet met feiten en cijfers over seksualiteit; gemaakt in het kader van de SIRE-campagne ‘praat met je kind over porno, voordat internet het doet’. De factsheet verwijst ook naar onderzoeken.

Laat je nu horen
Auteurs: Lisette Kuyper, John de Wit, Philippe Adam, Liesbeth Woertman, Willy van Berlo
Verdiepend onderzoek van de Universiteit Utrecht en Rutgers (2011) dat inzicht verschaft in de aard, diversiteit, consequenties en risico- en beschermingsfactoren van grensoverschrijdende seksuele ervaringen en gedragingen onder jongeren.

Seks onder je 25e
Auteurs: Hanneke de Graaf, Hans Kruijer, Joyce van Acker, Suzanne Meijer
Representatief onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren van 12 tot 25 jaar anno 2012 (Rutgers & SOA Aids Nederland, 2013).