GezondSeksueelGedragRJ

duurzaam verbeteren van professioneel handelen

Nieuws

Web-app

De web-app Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg is te gebruiken als naslagwerk bij het werken met het Vlaggensysteem RJ. Kijk hier voor meer informatie en downloaden van de app.

Geslaagd slotcongres!

Onder grote belangstelling vond op 6 april jl. het slotcongres plaats.  Voor een korte impressie en presentaties klik hier.

Bouw mee aan de monitor themacompetentie seksualiteit

Vanuit de projecten ‘Gezond seksueel gedrag in de RJ’ en ‘Signaleren kan je leren’ wordt de nieuwe Monitor ‘Themacompetentie seksualiteit 2016’ uitgevoerd. De monitor brengt in kaart in hoeverre en op welke manier er binnen opleidingen aandacht wordt besteed aan de themacompententie seksualiteit. In de komende tijd wordt gewerkt aan de uitbouw van de functionaliteit van de monitor. Invullers van de monitor krijgen in de toekomst o.a. suggesties voor verbetering, met links naar beschikbaar lesmateriaal en informatiebronnen. Daarnaast geeft de monitor inzicht in hoe opleidingen met het thema bezig zijn. Vul de monitor in en bouw mee aan een landelijk overzicht en kennisdeling.