GezondSeksueelGedragRJ

duurzaam verbeteren van professioneel handelen

Lesgeven en Materiaal

Hier vindt u verschillende lesmaterialen en werkvormen. Interessant filmmateriaal is ook te vinden op de pagina Project RJ/Symposia en lunchlezingen.

 

Blauwdruk leerlijn seksualiteit voor HSS.

Lesmateriaal en bronnen thema seksualiteit ‘Monitor Leren Signaleren’.

Deskundigheidsbevordering docenten

Literatuurlijst Seksualiteit in het HSAO onderwijs

Het Vlaggensysteem, In gesprek over seksueel gedrag van kinderen en jongeren
Powerpointpresentatie van Erika Frans. Frans is werkzaam bij Sensoa. In deze presentatie geeft ze uitgebreid informatie over (het werken met) het Vlaggensysteem.

De taal van de vlaggen – praten over gewenste en ongewenste seks
Powerpointpresentatie van Sietske Dijkstra. In deze presentatie gaat Dijkstra o.a. in op: het Vlaggensysteem, het project Vlaggensysteem RJ, de aanleiding tot het project (commissie Samson/Rouvoet) en het denken over seksualiteit en seksueel misbruik (in de residentiële jeugdzorg).

‘Looked after’ children in residential care in the UK: ongoing issues of sexual vulnerability and exploitation
Powerpointpresentatie van dr. Lorraine Green. Green geeft in deze presentatie informatie over het leven en de achtergronden van jongeren in de residentiële jeugdzorg in Engeland. Dit met name in relatie tot seksualiteit. Bovendien toont ze de (veranderende) manieren waarop professionals in de residentiële jeugdzorg daar omgaan met seksualiteit.