GezondSeksueelGedragRJ

duurzaam verbeteren van professioneel handelen

Participeren

Iedereen die een inhoudelijke bijdrage wil leveren aan het project Gezond seksueel gedrag RJ nodigen we daar van harte toe uit. Kennis, ervaring, best practices, artikelen, beeldmateriaal, lesmateriaal, afstudeeronderzoeken alles is welkom. Vul het contactformulier in en geef in het opmerkingenveld aan waar uw bijdrage uit bestaat.

Participeren binnen het project kan ook door deel te nemen aan het docentennetwerk.