GezondSeksueelGedragRJ

duurzaam verbeteren van professioneel handelen

Projectpartners

De projectorganisatie ‘Gezond seksueel gedrag RJ bestaat uit: een consortium, een stuurgroep, een expertgroep, een samenwerkingsverband tussen vijf hogescholen en een begeleidingscommissie. Binnen het project wordt ook actief gezocht naar andere vormen van samenwerking met veldinstellingen, docenten en studenten ten behoeve van het duurzaam versterken van het professioneel handelen.

Consortium

Het consortium bestaat uit vijf projectpartners, met elk hun eigen expertise ter realisering van de projectdoelstellingen:

 • Avans Hogeschool  –  Mechtild Höing (programmaleider), Carina Klerx (projectsecretariaat), Projectteam: Anne Boer, Michelle Wismans en Femke van der Hamsvoort
 • MOVISIE – Kristin Janssens en Wendela Wentzel
 • Rutgers – Willy van Berlo en Annelies Kuyper
 • TNO – Remy Vink en Gaby de Lijster
 • ACCARE – Peter Dijkshoorn en Laura van der Weg

Stuurgroep

De stuurgroep stuurt op de realisatie van deliverables en de uiteindelijke doelstellingen. De stuurgroep stuurt niet op activiteitenniveau. In de stuurgroep hebben plaats:

 • Diederik Zijderveld, lid College van Bestuur, Avans Hogeschool
 • Peter Dijkshoorn, Raad van Bestuur, ACCARE
 • Symone Detmar, manager TNO
 • Paulien van Haastrecht, manager Rutgers WPF
 • Astrid van der Kooij, manager Huiselijk en Seksueel Geweld & Veiligheid, MOVISIE
 • Ans van de Maat, bestuurder Jeugdzorg Nederland

Expertgroep

De expertgroep heeft als taak om eigen kennis in te brengen en te reflecteren op en adviseren over de (tussentijdse) projectresultaten. In de expertgroep hebben dr. Lorraine Green, drs. Erika Frans en dr. Leonieke Boendermaker zitting.

Samenwerkingsverband vijf hogescholen

Gelijktijdig met het onderzoeksproces gaat in verschillende geledingen een uitgebreid meerjarig implementatieplan voor de onderwijspraktijk van start:

 • Avans Hogeschool, Academie voor Social Studies op de locaties Den Bosch en Breda.
 • Samenwerking van Avans Hogeschool Social Studies met lectoraten van vier andere hogescholen: Hogeschool Utrecht (L. van Doorn), Hogeschool Amsterdam (L. Boendermaker), Fontys (L. Linders en L. van Eijk) en Hogeschool Zuyd (S. Horneman). Deze samenwerkingspartners fungeren als ambassadeurs van het project. Zowel naar hun kenniskring als direct in het onderwijs. Ze ondersteunen bij het opnemen van het kennisgebied in een minor, keuzeprofiel, workshop voor docenten en/of studenten, en mogelijk afstudeeronderzoek.

Begeleidingscommissie

Voor de duur van het onderzoek is een begeleidingscommissie ingesteld waar ter consultatie bevindingen aan kunnen worden voorgelegd. De begeleidingscommissie bestaat uit:

 • Kees Bakker, NJi, voorzitter
 • Janet van Bavel. Academische Werkplaats aanpak Kindermishandeling
 • Erika Frans, Sensoa
 • Stans de Haas, Universiteit Utrecht
 • Jan Hendriks, De Waag en hoogleraar aan de VU
 • Ad de Jong, Idris
 • Daniëlle Steggink, Kinder- en Jeugdtraumacentrum Kennemerland
 • Majone Steketee, Verwey Jonker Instituut
 • Laura van der Weg, ACCARE