GezondSeksueelGedragRJ

duurzaam verbeteren van professioneel handelen

Expertgroep

Dr. Lorraine Green
Lorraine Green is a researcher and lecturer based in the Centre for Social Work within the School of Sociology and Social Policy at Nottingham University, UK. She has extensive experience of working in and conducting research on ‘looked after’ children living in residential care settings with specific reference to sexuality and sexual exploitation issues. In 2012 she participated in the expert specialist panel of the Commission Samson. She has also conducted cross-comparative qualitative research on child sexual abuse in relation to the balance between legal intervention and therapeutic support, a project which involved Belgium, the Netherlands and England. Many of her publications focus on children in residential care and sexuality and sexual abuse but she has also written more widely on issues of childhood and gender, child sexual abuse and justice, the corporal punishment of children, resilience, bereavement, touch and the application of social theory to social work.

Drs. Erika Frans
Erika Frans werkt sinds 1990 bij Sensoa, het Vlaamse expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Sinds 1996 is zij werkzaam rond het thema preventie van seksueel misbruik bij kinderen en jongeren. Frans is trainer en auteur van diverse educatieve publicaties, trainingshandboeken en concepten waaronder ‘Het Vlaggensysteem’ en het ‘Raamwerk seksualiteit en beleid voor jeugdzorg, onderwijs en sport’. Meer specifiek heeft ze gewerkt aan de uitbouw en coördinatie van het Vormingscentrum van Sensoa; de coördinatie van een afdeling met services (Veilig vrijenlijn, Positief, Documentatie en Vorming); het ontwikkelen van interventies (tentoonstelling ‘2 Beren’ en ‘Goede Minnaars’); en het ontwikkelen van trainingshandboeken (Response to and prevention of Sexual Inappropriate Behavior in residential facilities, 2003; Make it Work!, Training Manual for prevention of sexual and gender-based violence at shelters and asylums in the European Community).

Dr. Leonieke Boendermaker
Leonieke Boendermaker is lector implementatie in de jeugdzorg aan de Hogeschool van Amsterdam. Zij combineert het lectoraat met de functie van onderzoeker bij de afdeling orthopedagogiek – onderdeel jeugdzorg – van de Rijksuniversiteit Groningen. Boendermaker is lid van de commissie Rouvoet en medeontwikkelaar van het ‘Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg’. Daarnaast is zij lid van de Richtlijn Adviescommissie Jeugdzorg, die begin 2010 op initiatief van de beroepsverenigingen NVMW, NIP, NVO en Phorza is ingesteld om te adviseren over de te ontwikkelen richtlijnen in de jeugdzorg.