GezondSeksueelGedragRJ

duurzaam verbeteren van professioneel handelen

Symposia en lunchlezingen

Slotcongres Vlaggensysteem RJ
Onder zeer grote belangstelling vond op 6 april jl het slotcongres plaats. Het eerste exemplaar van het Vlaggensysteem voor de residentiële jeugdzorg werd overhandigd aan voormalig minister van Jeugd en Gezin, André Rouvoet. Hij gaf aan dat er nog steeds werk aan de winkel is. Het congres moet dan ook niet gezien worden als slot maar als start. Een start naar een ontwikkeling waarbij alle professionals in de residentiële jeugdzorg doordrongen zijn van het belang van een gezonde seksuele ontwikkeling van jongeren en zich comfortabel voelen om dit thema bespreekbaar te maken.

Het was een inspirerende bijeenkomst waarin professionals tools hebben gekregen om het thema seksualiteit op de kaart te zetten in de behandeling van jongeren en in het onderwijs van aankomende jeugdzorgwerkers. Voor een impressie van de lezingen en workshops kijk op onderstaande presentaties.

Resultaten uit onderzoek en project. Mechtild Höing (Avans Hogeschool) & Remy Vink (TNO)
Rol van gemeente bij bevorderen gezond seksueel gedrag. José Manshanden, (gemeente Utrecht)
Is het onderwijs aan seks toe?  Mechtild Höing & Tineke de Waard (Avans Hogeschool)
Vlaggensysteem voor specifieke doelgroepen.  Buiten de Lijnen. Willy van Berlo (Rutgers) & Kristin Janssens (Movisie)
Preventie seksueel misbruik. Internationale lessen voor het onderwijs. Claire Bernaards & Mirjam Walpot (Hogeschool van Amsterdam)
Cultuursensitief werken met het Vlaggensysteem. Janine Janssen (Avans Hogescholl) & Oka Storms (Movisie)
Vlaggensysteem in brede ontwikkeling naar steeds beter. Peter Dijkshoorn, Laura van der Weg  (Accare) & Annelies Kuyper (Rutgers)
Met een training ben je er nog niet!  Remy Vink & Gaby de Lijster (TNO)

 

“Vlaggensysteem op een bordje” (nieuwe spelvariant die je met jongeren kunt spelen)

 

 

 

Voorjaarssymposium Vlaggensysteem RJ: halverwege de pilot, 21 april 2016
Er was veel waardering voor de sprekers die interessante lezingen hielden en voor de professionals die vertelden over hun ervaringen in het werken met het Vlaggensysteem in de praktijk. Een aantal presentaties zijn hier te bekijken:
–  Erika Frans: Buiten de lijnen. Het Vlaggensysteem in België aangepast voor specifieke
doelgroepen.
–  Iva Bicanic: Seksueel getraumatiseerde jongeren en hun seksuele ontwikkeling
–  Laura van der Weg: Seksualiteit en jongeren met een psychiatrische aandoening
–  Welmoed Visser: Seksualiteit bij jongeren met een licht verstandelijke beperking
–  Peter Dijkshoorn: Minder geweld? Alles hangt met alles samen.
–  Wendela Wentzel en Remy Vink: Wat werkt bij het implementeren van het Vlaggensysteem?
–  Mechtild Höing, Michelle Wismans en Femke van der Hamsvoort: Lessen voor de toekomst.
Noteer alvast in uw agenda: het eindsymposium vindt plaats op 6 april 2017!

Seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg: doorontwikkeling Vlaggensysteem RJ. Op 6 februari 2015 vond het tweede symposium plaats bij Avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch. Maike Kooijmans (Avans) gaf een inleiding over de stand van zaken van het Raak-pro project. Lou Repetur (Movisie) gaf een presentatie over de betekenis van de transformatie binnen de jeugdzorg voor de doorontwikkeling van het Vlaggensysteem RJ. Presentaties van de diverse workshops: Inleiding in het Vlaggensysteem door Erika Frans (Sensoa). Implementatie van het Vlaggensysteem RJ in de beroepspraktijk door Annelies Kuyper (Rutgers WPF). Studenten van Avans maakten een verslag van de workshops.

 

Gezond seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg bevorderen. Hoe kan toepassing van het Vlaggensysteem RJ daarbij helpen? Filmimpressie van het symposium dat gehouden werd op 22 november 2013 bij Avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch. Met als sprekers dr. Lorraine Green, University of Nottingham en Erica Frans van Sensoa België. Van dit symposium is ook een geschreven verslag gemaakt.

Het Vlaggensysteem in de residentiële jeugdzorg
Filmimpressie van de lunchlezing bij Avans Hogeschool Breda, 29 oktober 2013. Onder leiding van Lou Repetur, senior projectleider Movisie, en Sietske Dijkstra, toenmalig lector huiselijk geweld Avans Hogeschool, wordt gepraat over gewenste en ongewenste seks en het gebruik van het Vlaggensysteem om (on)gewenste seks neutraler en objectiever te beoordelen.

Competenties inzake thema seksualiteit voor sociale professionals
Rondetafelbijeenkomst Avans Hogeschool Breda, 15 november 2012. Tijdens deze bijeenkomst is ingegaan op de vragen: over welke competenties betreffende seksualiteit moeten sociale professionals beschikken, en hoe kan binnen de beroepsopleiding aandacht besteed worden aan seksualiteit en seksueel misbruik?